WORKSHOP med anledning av #deadline

Journalistklubbarna vid SVT, SR och UR bjuder in till workshop med anledning av #deadline. 

När: Onsdag 22 november kl 12-15:45, drop in. Uppropet läses högt varje halvtimme. Kom och läs, tänk och kämpa mot sexism och andra trakasserier med oss!

Var: Kruthuskällaren i Stockholm, Radiohusparken.

Individer av alla kön är välkomna!

 För dig som inte är i Stockholm finns det möjlighet att skicka in förslag på problemformulering och förslag på vad du vill se nu. Vi sätter upp alla förslag på post its i lokalen.

 Välkomna!

Så kan arbetsmiljön på lokala nyheterna förbättras

Under hösten presenterade Journalistklubben resultatet av en enkät kring arbetsbelastningen på lokala nyheter. Det har lett till både protestbrev och arbetsgrupper och nu väntar vi med hopp på resultatet.

Nästan var fjärde medlem som svarat på Journalistklubbens enkät vittnade om att de valt att gå ner i arbetstid på grund av den höga arbetsbelastningen. Enkäten gjordes under försommaren och efter att Journalistklubben offentliggjort resultatet i september valde flera redaktioner att beskriva sin situation för den högsta ledningen genom att skicka skrivelser. I Malmö, Blekinge och Jönköping har nu redaktionscheferna kallat medarbetarna till samtal om hur arbetssituationen kan förbättras.

Konkreta förslag

Under fredagen hölls ett gemensamt samverkansmöte med flera redaktioner för att diskutera lösningar. De fackliga representanterna framhöll att det behöver bli ett stopp på regelmässiga utlasningar och att det är efterfrågat med en ökad tydlighet i utläggen av jobb. Även vad en komplett leverans ska innehålla och hur de regionala resurserna kan användas mer effektivt diskuterades.

Föreslagna åtgärder

Klubben har också lämnat en lista med förbättringsförslag till Christina Ågren, programchef för lokala nyheter, samt påtalat situationen i ett uttalande till arbetsgruppen för en ny strategi för lokala nyheter. Vi är glada över att divisionschef Anne Lagercrantz bekräftat att uttalandet är ett underlag i arbetet med strategin.

I stort går våra förbättringsförslag ut på tydligare styrning och prioritering från arbetsledare, aktivt arbete från företaget för att minska omsättningen på vikarier och minskning av det stora antalet tekniska system medarbetarna måste behärska. Vi vill också se en bred undersökning av arbetsmiljön på lokala nyheter eftersom en sådan inte gjorts på tre år.

Fler initiativ efterfrågas

Journalistklubben ser mycket positivt på att dialogen med medarbetarna är igång och vi hoppas att detta bara är början. Fler redaktioner behöver följa de nämnda exemplen och lyfta arbetsmiljöproblemen överst på agendan och redaktionschefer behöver få utrymme för egna beslut om förbättringar som till exempel inlasning av vikarier och formgrepp som kan bidra till effektivitet.