Hanna Nyberg nomineras till ledamot i förbundsstyrelsen

Klubbarna vid Sveriges Radio, SVT och UR samt produktionsbolaget Filt nominerar Ulrika Hyllert, ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2014 och ordförande i Journalistklubben vid Sveriges Radio sedan 2011, till posten som förbundsstyrelsens vice ordförande.

Klubbarna nominerar även Jonas Nordling till omval för posten som Journalistförbundets ordförande samt Hanna Nyberg, ordförande Journalistklubben vid SVT sedan 2016, till ny ledamot i förbundsstyrelsen.

 

Stockholm den 2018-02-05

Styrelsen för Journalistklubben vid SVT

Styrelsen för Journalistklubben vid UR

Styrelsen för Journalistklubben vid Filt

Styrelsen för Journalistklubben vid Sveriges Radio