Hur kan vi hjälpa er?

Journalistklubbens höstmöte den 20-21 oktober samlade 33 förtroendevalda från hela landet. Vi enades om ett uttalande om pågående och kommande teknikskiften på SVT.  

Vi har de senaste åren sett en rad mindre lyckade tekniska och organisatoriska förändringar. Detta har påverkat kvaliteten till det sämre, tär på personalen och är heller inte kostnadseffektivt.  

För att kommande tekniska förändringar ska uppnå avsedd effekt, för såväl företaget i stort som för enskilda medarbetare, önskar SJF-klubben att utvecklingen börjar i rätt ände.   

Vi jobbar i en förändringsbenägen och tekniskt progressiv bransch – i ett företag fullt av medarbetare som välkomnar verktyg och arbetssätt som effektiviserar arbetet och i sin tur ger tid för kvalitet. Med den stundande tekniska omställningen, den så kallade transformationen, ser vi från företagets sida en ambition att uppnå just det, utöver den rent ekonomiska aspekten. 

Vi ser ett starkt behov av att de faktiska teknikanvändarna – medarbetarna – kommer in i processen mycket tidigare. Det räcker inte att samla ett fåtal medarbetarrepresentanter i en workshop efter att beslutet redan fattats, eller när en prototyp är på plats. Innan man bestämmer sig för vilka tekniska lösningar som ska implementeras i verksamheten behövs en behovsinventering på användarnivå. 

Produktion och teknik har en devis: Hur kan jag hjälpa dig? Nu ställer vi frågan till företaget: Hur kan vi hjälpa er? 

Vi vill att:  

  • Företaget inför tydliga rutiner för kontinuerlig utvärdering och analys av tidigare tekniska förändringar. 
  • Företaget inrättar en partsgemensam grupp som proaktivt arbetar fram metoder för lyckad utveckling och implementering av ny teknik och nya arbetssätt.  

PS. För övrigt anser vi fortfarande att utlasningarna måste upphöra. Vänligen se tidigare uttalanden.  

Kostnaderna för vikariekarusellen tas inte på allvar  – Journalistklubben vid SVT (journalistklubbensvt.se)

SVT får allt svårare att rekrytera – ändå lasas våra kollegor ut  – Journalistklubben vid SVT (journalistklubbensvt.se)

Anställningstaket skadar både SVT och dess anställda – Journalistklubben vid SVT (journalistklubbensvt.se)