Lokala nyheter i Norge ändras efter tittarstorm

Efter bara ett par veckor med nytt kortare format för sina lokala nyheter tvingades NRK att backa och göra en sändning dubbelt så lång.

Våren 2017 bestämde sig NRK:s ledning för en förändring de lokala nyheterna. Syftet var att flytta resurser från broadcast till online och därför skulle sändningarna bli kortare. Tidigare har NRK sänt lokala nyheter två gånger per kväll. En längre, femton minuter lång sändning och en kortare. Från årsskiftet har sändningarna utökats till att vara tre per kväll, men i gengäld har längden kapats betydligt, till fem minuter. Något som inte uppskattades av publiken. Och medarbetarna är kritiska till att besluten fattades över deras huvuden.

– Vi är helt överens med ledningen om att det behövdes förändringar men vi fick ingen insyn i arbetet och därför var det dåligt förankrat hos medarbetarna. Tittarna reagerade negativt med protester från hela landet, säger Richard Aune som är ordförande i NRK:s journalistklubb när fackliga företrädare och medarbetare på SVT träffade honom och Torunn Myhre, förtroendevald på NRK:s regionala nyheter över Skype.

Foto: Richard Aune

När det hela sjösattes 2 januari 2018 blev det tittarstorm. I sociala medier lokaltidningar och riksmedier kom knivskarp kritik om bland annat Oslocentrering av nyhetsflödet. Den 24 januari, efter bara tre veckor med det nya formatet backade ledningen som kom med nya besked. En av sändningarna blev nu tio minuter lång.

 

– Satsningen på online, som vi är eniga om att den behövs, har nu kommit i skuggan av all tid vi måste lägga på broadcast, säger Torunn Myhre.

Syftet med dagens möte var att medlemmarna i referensgruppen för SVT:s nya lokala strategi ska öka sin omvärldskunskap kring hur andra lokala tv-nyheter ser ut. Den 5 februari kommer referensgruppen att ha sitt första möte med styrgruppen. Mer kan du läsa här.

 

Skicka gärna tankar om lokaljournalistikens framtid på SVT Nyheter till journalistklubben@svt.se

Vad ska klubben göra 2018?

Snart är det årsmöte för Journalistklubben vid SVT och nu är det hög tid att du som medlem skickar in förslag på vad klubben ska arbeta med under året. 

Förra året fick vi in sex motioner och under året har de varit fokus för styrelsens arbete på olika sätt.

Sektionen Gävle Dala motionerade om ökad utbildning om Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social hälsa, och Luleå motionerade om träning på arbetstid och att hälsokontroller skulle införas igen. Detta har klubben föreslagit i SVT:s centrala arbetsmiljökommitté. Hittills har företaget inte gått med på detta, men styrelsen fortsätter att arbeta i frågan.

Övriga motioner handlade om tjänstepension, periodiskt schema och bestämmelserna om karensdag. Hur resultatet blivit av de här förslagen kommer vi att redovisa på årsmötet.

Nu ser vi fram emot nya förslag – din sektion eller du som medlem kan skicka en motion kring vad du tycker styrelsen ska arbeta med eller hur klubben ska organiseras. Senast den 15 februari vill vi ha din motion till journalistklubben@svt.se. Årsmötet äger rum i Stockholm den 15 mars.

Ny strategi för lokala nyheter

SVT har inlett ett omfattande arbete för att ta fram en strategi för vad SVT:s lokala nyheter ska vara. Det är ett välkommet initiativ som Journalistklubben efterlyst ända sedan den lokala omgörningen 2015.  

– Våra medlemmar har upplevt en otydlighet i uppdraget – samtidigt som arbetsuppgifterna blir fler och fler. Företaget har organiserat strategiarbetet så att medarbetarnas perspektiv kommer att finnas med tidigt och det är extra klokt, säger klubbordförande Hanna Nyberg.  

Resultatet av strategiarbetet väntas vara klart under våren. Förutom en styrgrupp som leds av Jan Helin finns en referensgrupp som består av medarbetare utsedda av fack och företag gemensamt. Redan nu jobbar referensgruppen med en uppgift som bland annat består i att beskriva hur journalistrollen har förändrats de senaste åren samt vad som behövs för att rusta sig i den förändringen.  

– Det är något klubben ofta samtalar med medlemmar och förtroendevalda om, så att få formulera sig kring detta är oerhört intressant, säger Hanna Nyberg.    

Referensgruppen består av Hanna Aler Sjöqvist, Bernhard Mikulic, Rufus O Jägemar, Erica Stenback, Fredrik Lundmark, Danijel Ivic, Lars Nilsson och Hanna Nyberg. 

Styrgruppen leds av programdirektör Jan Helin och där ingår även vd Hanna Stjärne, Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen och programchef Christina Ågren. 

Har du tankar kring arbetet hör gärna av dig på journalistklubben@svt.se