Uttalande antaget vid Journalistklubbens årsmöte 16 mars 2017 

SVT har ensidigt beslutat att byta bilpark. En betydande förändring av arbetsförutsättningarna. Processen kring bilbytet är under all kritik.   

Eftersom bilen är en arbetsplats för reportrar inom SVT:s nyheter, så anser vi att medarbetarna skulle ha haft inflytande över vilka bilar som företaget bestämt sig för att leasa.

Det medarbetarna borde ha haft inflytande över:

  • Storleken på bilarna – Lastutrymmet är trångt och rymmer inte all utrustning vi kan behöva
  • Ergonomin – En kant vid bagageluckan ger tunga lyft, risk för skador
  • Säkerheten. – Leasade bilar innebär att vi inte får fästa saker i bilen. Det ökar risken för att säkerhetsutrustning som SVT kräver ska finnas i bilarna, ligger löst och utgör fara vid eventuell kollision.
  • Extraljus – Viltolyckor är en risk när SVT:s medarbetare färdas på vägar. Extraljus ger större chans att upptäcka faror och undvika olyckor.
  • Fyrhjulsdrift – I den nya bilparken ska en liten utvald del vara fyrhjulsdrivna fordon. SVT:s medarbetare ska ofta ut och rapportera i dåligt väder och på dåliga vägar. Kraven på att åka ut och sända live ökar, vilket gör att vi ska ta oss till platsen där det händer. Fler fyrhjulsdrivna bilar borde ha leasats på utvalda orter.
En rad frågetecken

Det finns en stark oro bland medarbetare runt om i landet över att de nya bilarna begränsar möjligheterna att bevaka hela landet på ett tillförlitligt och säkert sätt. Både utifrån ett publicistiskt perspektiv och för medarbetarnas arbetsmiljö. Det här är en fråga som berör arbetets förutsättningar på ett ytterst påtagligt sätt, och som därför borde ha förhandlats med facken.

Vi ifrågasätter också miljötänket kring de nya bilarna. De nya är utrustade med dieselvärmare, inte motorvärmare. I SVT:s Trafiksäkerhetspolicy står att nya fordon ska vara utrustade med:

  • Motorvärmare med kupéuttag och vid behov bensin-/dieselvärmare

Det är betydligt miljövänligare med motorvärmare än bensin/dieselvärmare. En dieselvärmare förbrukar runt 0,6 liter bränsle i timmen, kräver att det finns tillräckligt med bränsle i tanken och att batteriet är tillräckligt laddat. Det är förbjudet att använda dieselvärmare i garage.

Hur går detta ihop med SVT:s miljöpolicy om att minska sin klimatpåverkan med 60 procent från 2007 till 2020?

Var är den lokala anpassningen för lokala förutsättningar? I storstäderna kanske elbilar är ett alternativ? I områden med stora avstånd kanske ett större bil med annat bränsle är att föredra.

Möjlighet att göra rätt

Bilarna börjar levereras till nyheterna vecka 12. Allmän-TV står inför byte senare. Nu har företaget möjlighet att tillsammans med medarbetarna komma fram till vilka bilmodeller som fungerar bäst vart. Journalistklubben vid SVT har hela tiden varit och fortsätter att vara öppna för dialog kring frågan.

Sverige är ett stort land och SVT finns i hela landet. Förutsättningarna är olika i olika delar av landet.

 

SVT har nu svarat på vår artikel. Läs svaret här.

Förnyat förtroende för styrelsen

Under ett välbesökt årsmöte valdes Hanna Nyberg om som ordförande för Journalistklubben vid SVT.

Under torsdagen den 16 mars samlades ett 40-tal medlemmar i Radiohusets studio 5 i Stockholm för årsmöte och utöver den sedvanliga formalian höll också Nadja Tervo, från Stockholm universitet, en föreläsning om retorik och konsten att nå ut med sitt budskap.

Nygammalt ansikte i styrelsen

Journalistklubbens styrelse är så gott som intakt men med en mindre justering, Frans Andersson som under året ska vara föräldraledig ersätts av Martin Strömberg. Martin Strömberg arbetar idag som utbildare och redigerare och många har fått hans hjälp via redigeringssupporten. Han har tidigare varit ledamot i klubbstyrelsen och gör nu alltså come back.

Större diskussioner

Förändringen av lokala nyheter på morgonen, avtalsrörelsen och årets lönerevision var ämnen som stod högt på dagordningen för medlemmarna att diskutera.