Uttalande om vägen framåt på lokala redaktionerna

Journalistklubbens höstmöte 26–27 oktober 2017 konstaterar att inriktningen för lokala nyheter på SVT är fortsatt otydlig. Nu sätter både chefer och medarbetare hopp till den strategi som en styrgrupp av höga chefer ska arbeta fram. Vi understryker att företaget i arbetet med strategierna behöver ta vara på medarbetarnas erfarenhet och kompetens.

Idag tar Journalistklubben emot redogörelser på bred front från hela den lokala organisationen om undermålig arbetsmiljö och omfattande problem med orimligt hög arbetsbelastning och stress. Därför är det av yttersta vikt att den lokala strategin lika mycket som att tala om vad medarbetare ska göra, också talar om vad medarbetare ska välja bort när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *