SVT bör sluta med systematiska utlasningar för att skapa en hållbar prestationsmiljö

Uttalande från Journalistklubben vid SVT:s årsmöte 2018:

SVT:s mål är att ha en hållbar prestationsmiljö. Det är ett mål som Journalistklubben vid SVT välkomnar. SVT ska vara en arbetsplats med de organisatoriska förutsättningar som krävs för att prestera den journalistik som våra tittare har rätt att förvänta sig.

Den nya mediemarknaden ställer nya krav på SVT:s verksamhet. Vi publicerar oss på fler plattformar och förväntas leverera journalistik alla tider på dygnet.

Allt fler arbetsuppgifter läggs på den enskilde journalisten, vi ska inte längre kunna göra många redaktionella arbetsuppgifter utan alla.

Vi märker att scheman maximeras på ett orimligt sätt så att nödvändig luft i verksamheten försvinner. Redaktionerna har blivit vakuumförpackade.
Våra medlemmar får betala med sin hälsa.

Fackliga representanter för Journalistklubben vid SVT ser också en oroande trend att journalister väljer bort SVT mot vad vad de uppfattar som mer attraktiva arbetsplatser. Samtidigt ser vi att det blir allt svårare att hitta vikarier.

Det är inte hållbart att i nuvarande omfattning lasa ut medarbetare med kompetens vi behöver. Det medför onödiga kostnader och orimlig arbetsbelastning då ny personal hela tiden ska utbildas.

För att nå en hållbar prestationsmiljö kräver Journalistklubben vid SVT:s årsmöte att SVT

  • överger sin praxis att regelmässigt lasa ut medarbetare som organisationen uppenbart behöver
  • säkerställer att arbetsbelastningen inte ger upphov till ohälsa, i enlighet med arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Journalistklubben vid SVT 15 mars

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *