Anställningstaket skadar både SVT och dess anställda

Journalistklubbens årsmöte samlade 30 förtroendevalda från hela landet. Efter mycket diskussion enades mötet kring de konsekvenser utlasningar får för arbetsmiljö, medarbetare och verksamheten och antog därför följande uttalande:

I vilket annat företag som helst hade det setts som kapitalförstöring att ta in och lära upp personal, för att sedan göra sig av med dem när de fått en viktig roll.

Effekten av att tvingas förhålla sig till att inte vara fler än 2 100 tillsvidareanställda är att företaget tvingas göra sig av med sina medarbetare när de har blivit riktigt bra på sina jobb. Verksamheten kräver inte bara kunskap i journalistik, utan också ett flertal tekniska system, datorprogram och utrustning. Det krävs kunskap i bildberättande för att SVT ska kunna nå sin målsättning att vara ledande inom rörlig bild.

Detta motverkas av att företaget inte vågar anställa medarbetare som jobbat i företaget under en viss tid, trots att de visat hög kompetens och företaget behöver dem. Istället måste ständigt nya medarbetare läras upp, ofta av sina mer erfarna kollegor, som får jobba dubbelt under upplärningstiden. Det kostar både pengar, tid och kraft som inte alltid finns.

Det skadar företaget när man tvingas ta farväl av otroligt kompetenta personer för att man inte har utrymme att anställa, fastän företaget egentligen hade velat ha dem kvar.

Det skadar dem som tvingas leva i osäkerhet och oro över hur länge de får stanna kvar i företaget.

Det skadar de medarbetare som får arbeta kvar i företaget, eftersom man förlorar en bra kollega och måste jobba extra för att lära upp en ny.

Det skadar mångfalden i företaget, då det hindrar ny personal som kan komma in med nya tankar och perspektiv att kunna stanna kvar i företaget.

Vi kräver att SVT agerar så som sunda företag på arbetsmarknaden gör. Visstidsanställda som fungerar i jobbet ska ges företrädesrätt till återanställning. Om det i förlängningen leder till att för många kommer vara anställda i företaget får man säga upp på grund av arbetsbrist och med påföljande företrädesrätt för den uppsagda – precis så som det är tänkt att lagen om anställningsskydd ska fungera.

Uttalande antaget vid Journalistklubbens årsmöte 25 mars 2021