Julhälsning

Stort tack alla förtroendevalda! Tillsammans har vi gjort ett fantastiskt jobb under 2017. Under året har vi till exempel haft intensiva samtal med ledningen angående arbetsmiljön på lokala nyheter. Det har lett till fler anställningar, tydligare arbetsfördelning och bra diskussioner på flera redaktioner. Men redan nu blickar vi framåt och planerar för ett starkt 2018.

Klubben fortsätter vara den största fackklubben på SVT med drygt 1100 medlemmar och är därmed också en av Journalistförbundets största klubbar. Några av de fokusområde vi kommer att ha under 2018 är:

– att stärka omvärldskunskapen och de fackliga banden med andra public servicebolag och kommer därför nästa år ordna aktiviteter för förtroendevalda.

– att i spåren av #metoo och #deadline öka kunskapen kring diskrimineringsfrågor. Detta arbetar vi med både i enskilda ärenden men också tillsammans med företaget där det är viktigt att de goda rutiner som finns verkligen följs.

– att noga följa utvecklingen kring sändningstillståndet och finansieringsfrågan.

– att fortsätta arbetet med att få till stånd en ny hållbar riktning för de lokala nyheterna och förbättrad arbetsmiljö på riksnyheterna.

– att verka för kompetensutveckling av medarbetarna vad det gäller den digitala övergången, inte minst inom allmän-TV och på tekniken.

Stort tack för att vi fått företräda alla medlemmar under 2017 och extra tack till alla förtroendevalda!

Hanna Nyberg, ordförande Journalistklubben vid SVT