SVT måste våga mer!

Journalistklubbens höstmöte samlade 35 förtroendevalda under 22 – 23 oktober. Diskussionen kretsade kring vikten av att vara hela Sveriges television och om mångfald både i programutbud och bland anställda.   

 SVT säger sig ha en ambition att spegla hela Sverige i sina program. Men vi ser ett utbud som ofta riktar sig till medelklass i storstäderna, och det är också där våra beslutsfattare finns i dag.   

 Vi anser att vi ofta är sämre än våra konkurrerande kanaler när det gäller att skildra fler verkligheter.    

Vi vet att språk, kultur och andra typer av erfarenheter bidrar till ett rikare SVT. Vi vill se ett större mod gällande vilka som tillåts växa som profiler och vilka programidéer som får grönt ljus.  

 Allt detta för att säkra ett SVT för alla och för framtiden. För vi ser att när magkänslan får styra blir det mer av samma, hela tiden. SVT måste våga mer för att bli hela Sveriges television! 

Uttalande antaget vid Journalistklubbens höstmöte 22 – 23 oktober 2020