Så kan SVT vara en attraktiv arbetsplats

Journalistklubbens höstmöte den 26-27 oktober samlade 33 förtroendevalda från hela landet. De vittnade om hur besparingar, omorganisationer och ett intensivt nyhetsläge skapar ett hårt tryck på medlemmarna. Fyra viktiga områden identifierades för att SVT ska vara en attraktiv arbetsplats för svenska journalister.  

 
Journalistiken i fokus 

Vi är journalister och vi älskar vårt arbete men ständigt nya arbetsuppgifter och nya system skapar en destruktiv arbetssituation. Vi föreslår:  

 • Respektera yrkesrollen – en journalist ska vara en journalist. Utökat ansvar och mer komplexa arbetsuppgifter ska också synas i lönen.  
 • Hitta modeller och strukturer för konstruktiv feedback  
 • Ha en tydlig strategi och förväntningar avseende kvalitet och vad det är som ska levereras   
 • Renodla och prioritera våra arbetsuppgifter  
 • Inte bara lägga till – utan också ta bort – arbetsuppgifter  

Kompetensutveckling 

 • Konkurrera med fortbildning och expertis genom hela organisationen. Börja redan vid introduktion – en medarbetare ska inte ut i produktion förrän hen är redo.  
 • Karriärvägar för alla medarbetare och en ökad intern rörlighet  
 • Återgå till att vara ett kunskapsföretag – tillvarata och utveckla kompetens som kommer in i företaget – i hela landet.  
 • Kompetensutveckling ska vara en planerad del av det schemalagda arbetslivet. 
 • SVT Akademi – en självklarhet i ett företag som vill vara attraktivt och utvecklas 

Tryggare anställningar 

 • Fler vikarier skulle söka sig till SVT om de kände att det fanns en möjlighet till en tillsvidareanställning. I dag väljs public service ofta bort på grund av missbruket av LAS. 
 • Med tryggare anställningar skulle tillsvidareanställda på SVT inte behöva utbilda nya vikarier som bara försvinner bort efter en tid till andra arbetsgivare. 
 • Bygg också ut vikariepooler på fler ställen i landet med tillsvidareanställda. 
 • Vi tror också att attraktiviteten ökar om frilansar får antingen vara frilansar, eller bli anställda. Inte vara “falsklansare”. 

En god arbetsmiljö 

För att vara en attraktiv arbetsplats krävs att SVT jobbar hårdare för att skapa en bra arbetsmiljö för alla anställda i organisationen.  

 • Följ de lagstadgade föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. 
 • Arbetsmiljön ska vara hållbar på lång sikt 
 • Alla ska få den återhämtning som lagen kräver – raster och betalt för övertid. 
 • Inför friskvårdstimme – och schemalägg den.  
 • Schemat ska ge en balans mellan arbete och fritid 
 • Tillåt arbete hemifrån för de som kan och vill.