SVT får allt svårare att rekrytera – ändå lasas våra kollegor ut 

SVT har ett tilltagande problem med vakanser, svårigheter att behålla både vikarier och fast anställda samt problem med att rekrytera på många håll i landet. Detta har Journalistklubbens representanter vittnat om vid höstmötet den 21-22 oktober. 

Trots detta fortsätter det offentligt finansierade SVT, i strid mot lagstiftarens intention, att missbruka lagen om anställningsskydd genom att systematiskt lasa ut behövd och kompetent personal.  

Situationen på SVT förvärras i takt med att det finns färre journalister på arbetsmarknaden. SVT uppfattas idag som en mindre attraktiv arbetsplats än tidigare, vilket i sin tur leder till allt större problem att rekrytera personal.  

De anställda på SVT:s redaktioner måste kontinuerligt ägna mycket tid åt att lära upp ny personal på bekostnad av journalistisk verksamhet och samtidigt täcka upp för dem som tvingas sluta. Denna kompetens vandrar sedan vidare direkt till våra konkurrenter eller lämnar journalistyrket. Sammantaget skapar detta en mycket ansträngande psykosocial arbetsmiljö för både visstids- och tillsvidareanställda.

Vågar SVT gå in i en valbevakning där stora delar av reporterstyrkan känner att det saknas tillräckliga förutsättningar för att fullfölja vårt uppdrag?