Stenkastning mot journalister fördöms

Två av SVT:s journalister utsattes under onsdagen för stenkastning under pågående intervju och en av teamets bilar vandaliserades genom att en ruta krossades och däcken skars sönder.

Journalistklubben vid SVT ser detta som en allvarlig attack både mot våra medlemmar och kollegor samt mot vårt demokratiska uppdrag att förmedla nyheter.

All form av försök till påverkan genom hot och våld måste fördömas. Både för det obehag och den skada som enskilda reportrar åsamkas och för det angrepp på det öppna samhället som hot och våld mot journalister innebär.