Kostnaderna för vikariekarusellen tas inte på allvar 

Journalistklubbens årsmöte den 24 mars samlade 25 förtroendevalda från hela landet. Efter mycket diskussion enades mötet kring följande uttalande:  

SVT:s medarbetare har två års tuff pandemibevakning bakom sig och går nu rakt in i ett valår. Dessutom står vi inför en enorm uppgift att bevaka det pågående kriget i Ukraina. Ett krig ingen vet hur länge det ska pågå.  

Vid årsmötet 2022 för Journalistklubben vid SVT vittnade ombuden återigen om att företaget fortsätter att göra sig av med kompetenta och upplärda medarbetare trots ett ansträngt personalläge. Vi har tidigare påpekat att det offentligt finansierade SVT, i strid mot lagstiftarens intention, missbrukar lagen om anställningsskydd genom att systematiskt knuffa ut behövd personal. Vi har lyft frågan förr och känner oss tvingade att göra det än en gång eftersom denna personalpolitik fortfarande används. 

Problemet är särskilt påtagligt på orter där det är svårt att hitta journalister. Företaget har på senare tid startat redaktioner på nya orter och under året inrättas en bemanningspool med sex tjänster som hjälp på de mest utsatta orterna. Det ser vi positivt på men det räcker inte när ett stort antal personer samtidigt och systematiskt får lämna företaget. På vissa orter har det blivit mer eller mindre omöjligt att rekrytera lokalt, vilket också lett till absurda lösningar, exempelvis har en ny medarbetare anlitats för att på distans bevaka en annan del av Sverige.  

Redaktionschefer ägnar extremt mycket tid åt att hitta ny personal. Stor del av den tiden borde istället gå till att utveckla journalistiken och utveckla det redaktionella arbetet. Vi får vittnesmål från chefshåll om att så fort en vikarie har rekryterats påbörjas letandet efter nästa.  

Vi vill att SVT ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi tycker att SVT på allvar bör räkna på vad personalomsättningen kostar i arbetstid och arbetsmiljö och tar fram en långsiktig plan för personalförsörjningen.  

Vi som fackförbund vill gärna vara en konstruktiv part i det arbetet och räcker därför ut en hand till företaget med ambition att gemensamt titta på behov, orsaker och hitta lösningar på dagens och morgondagens bemanningsutmaningar. Vi föreslår att en samverkansgrupp inrättas, till att börja med på lokala nyheter.