Räkning pågår #otryggajobb

Just nu räknar Journalistklubbens förtroendevalda andelen visstidsanställda på redaktioner. Dagens siffra är 4-13. 4 fasta och 13 visstidsanställda jobbar idag på Lilla Aktuellt och Lilla Sportspegelns redaktioner.

Under två veckor i mars månad kartlägger de förtroendevalda i Journalistklubben hur trygga jobben på SVT:s redaktioner är.

Fler trygga jobb har varit en hjärtefråga för Journalistklubben under flera år. Vi menar att det är strategiskt av SVT att tillsvidareanställa fler. Eftersom vi varje vecka har kontakt med medlemmar om otrygga jobb vågar vi säga att vi har en bra bild av problemet. Men för att få en ännu bättre bild kartlägger klubbens förtroendevalda just nu anställningsformerna för de som jobbar med SVT:s journalistik och sammanställer detta dagligen. 

Under #otryggajobb kommer vi att redovisa en siffra ur vår kartläggning varje dag under en vecka med start 25 mars.  

Dagens siffra är 4 – 13. (4 fasta och 13 visstidsanställda jobbar idag på Lilla Aktuellt och Lilla Sportspegeln).

Dagens siffra 28 mars är 14 – 7. (14 fasta och 7 visstidsanställda jobbade på SVT Sport).

Dagens siffra 27 mars: 18 – 8 (18 fasta och 8 visstidsanställda jobbade på SVT Nyheter förstasida och text-tv).

Dagens siffra 26 mars: 18 – 12 (18 fasta och 12 visstidsanställda jobbade på SVT Nyheter Västs redaktion den 26 mars).

Dagens siffra 25 mars: 5 – 11 (5 fasta och 11 visstidsanställda jobbade på Kulturnyheternas redaktion den 25 mars)

Har du frågor eller kommentarer, eller vill du hjälpa till att räkna? Hör av dig till journalistklubben@svt.se.