”Hur kan det vara så här?” – vittnesmål från SVT

Med dokumentet “Hur kan det vara så här?” skildrar en grupp medlemmar i Journalistklubben hur 20 medarbetare med utländsk bakgrund uppfattar sin arbetssituation på SVT.

Journalistklubben har stöttat initiativet som handlar om att få fram ett kunskapsunderlag för såväl företaget som den fackliga verksamheten.   

Dokumentationen visar att trycket på enskilda medarbetare ofta blir högt. Det kan också vara svårt att ta upp problem om det saknas en god struktur för det eller en medvetenhet i frågan.

Det finns exempel på åtgärder som har fått genomslag i arbetet för ökad inkludering men en hel del frustration över saknade perspektiv och vilka konsekvenser medarbetarna ser att det får för SVT och för dem själva.  

Klubbens syfte är att driva på för långsiktiga åtgärder och att adressera problem som inte är nya men som behöver bli lösta.